پرسیس سرور، علاوه بر پرداخت آنلاین امکان پرداخت کارت به کارت، واریز به شماره حساب و یا حواله پایا و ساتنا را فراهم کرده تا به راحتی بتوانید مبالغ فاکتور را واریز نمایید و سپس مشخصات واریزی خود را از طریق ارسال تیکت به واحد مالی ارسال نمایید.

بانک / صاحب حساب

بانک شهر / محمد ابراهیم میری

شماره حساب

100844965268

شماره کارت

5047061067510277

شماره شبا