دامنه چیست و چگونه کار می کند؟https://www.persisserver.com

دامنه چیست و چگونه کارمی کند؟

مقدمه نام دامنه یک وب سایت مانند یک آدرس خیابان برای اینترنت است. به مکان خاصی در وب اشاره می کند تا مرورگرهای وب کاربران بتوانند به وب سایت متصل شوند. نام دامنه شما بخشی…